Đại tá Nguyễn Hữu Hùng - người hùng ở Đạ Dâng

5 days ago
Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, người chỉ huy công binh "đào hầm trong cát" cứu 12 công nhân thủy điện Đạ Dâng, đã hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Rào Trăng 3.
XEM CHI TIẾT