Lên M'Drắk thăm Đặng Lê Nguyên Vũ: Cuộc gặp gỡ trong hang đá

11 months ago
Có trong mơ tôi cũng không nghĩ rằng, cuộc gặp gỡ giữa tôi và Đặng Lê Nguyên Vũ ở M'Drắk lần này lại diễn ra trong hang đá, nơi Vũ đã và vẫn đang "thông linh" với đất trời.
XEM CHI TIẾT