'Thầy viết đúng không mà viết theo? Viết theo sai ráng chịu'

11 months ago
TTO - Thầy viết một bài toán thật dài trên bảng, cả lớp hí hoáy viết theo. Rồi thầy thủng thỉnh đi từ cuối bảng sang bàn giáo viên, hỏi: 'Ủa mà thầy viết đúng không mà tụi bây viết theo?'.
XEM CHI TIẾT