Vượt hàng ngàn cây số về trường để dự lễ tốt nghiệp

6 days ago 3

Dù đang học thạc sĩ tại nước ngoài theo Chương trình Đào tạo đặc biệt, nhiều sinh viên vẫn vượt hàng ngàn km để về dự lễ tốt nghiệp đại học – cao học năm 2022 và nhận bằng của Trường ĐH Văn Lang.

Read Entire Article